Chișinău

str. Lev Tolstoi 74, of. 3

Luni - Vineri (8:30 - 18:00)

Sâmbăta (09.00 - 14.00)

TEHNOLOGII SPAȚIALE

Noi ne oferim produse și servicii în domeniul teledetecției spațiului

 Astăzi tehnologia face parte din fiecare zi a omului. Tehnologiile ne aduc îmbunătățiri, optimizări, economii, confort, progres pe diverse domenii. Iata dece  am decis să venim cu un nou produs, și anume produse și servicii în sfera spațială a teledetecției.

 Produsul include prelucrarea și difuzarea imaginilor din satelit precum și formarea misiunilor de zbor în conformitate cu cerințele clienților. Ulterior, imaginile pot servi la obținerea produselor cu valoare adăugată prin derivarea produselor din nivelul L1(imagini de bază), L2(imagini în proiecție cartografică) în produse de nivelul L3(imagini georeferențiate cu DTM), L4(DEM și DTM), L5(mozaicarea create din produse) și prin utilizarea produselor RPC(GIS).

La moment sunt accesibile 19 satelite care fac parte rețea globală de distribuție.

satellite-67718_960_720
astronaut-11080_960_720

Domenii de aplicare a tehnologiilor spațiale

 • Domenii de aplicare a tehnologiilor spațiale
 • Cadastru
 • Spații verzi
 • Agricultură
 • Porturi maritime, aerogări;
 • Inginerie
 • Apărare și securitatea națională;
 • etc.

Aplicare pe domeniul spațiilor verzi

 • Monitorizarea obiectelor hidrografice (lacuri, rîuri, canale)
 • Monitorizarea suprafețelor forestiere (evidența suprafeței defrișate, ș.a.)
 • Analiza pagubelor produse în urma incendiilor, defrișărilor, avalanșelor, impactul paraziților etc .)
 • Detectarea încălcărilor a legislațiilor ecologice privind protecția mediului
 • Contaminarea mediului.

Aplicare în agricultură

 • Monitorizarea prognozelor de recoltare a culturilor;
 • Determinarea suprafețelor păgubite în urma calamităților naturale (grindină, ploi torențiale, arderi de cîmpuri, ș.a.)
 • Utilizare eficientă a terenurilor
 • Analiza în baza NDVI (indexul de vegetație)

Aplicare în inginerie

 • Monitorizarea evoluției construcțiilor
 • Evoluția căilor de comunicații (rețele de distribuție gaze, electricitate, ape, petrol, telecomunicații)
 • Hărți digitale ale orașelor

Alte posibilități

 • Calitate înaltă a fotografiei repetate de la 4x pînă la 16 ori
 • Filmarea de tip radar și optic a unei și aceleiași suprafețe
 • Fotografiere MULTISPECTRALĂ fără a depinde de condițiile climaterice
 • Filmarea de tip radar (L-diapazon și X-diapazon) rezoluția 1m (1pixel)
 • Filmarea optică și video cu rezoluția 0.5 m (1 pixel).

+373 22 24 15 11Contactați-ne acum!

Sună acum